OM FÖRENINGEN

LILJAN DÅ

Fastigheten stod klar 1926 då även bostadsrättsföreningen Liljan 38 bildades. Läs mer på www.hsb-historien.se och "Till Er som flyttar in"

 

LILJAN NU

Idag har vi totalt 94 lägenheter, fyra hyreslokaler, ett garage med platser för bil och MC samt upphängningsplatser för cyklar.

Årsredovisning

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Protokoll årsstämma:

 

2008 2009 2009-2 2010 2010-2 2011 2012 2013 2014 2015

Övrigt:

 

Stadgar