FÖR MÄKLARE

Mäklarinformation

 

Mäklare hänvisas till:
Mäklarservice

Mäklaren behöver ett undertecknat förmedlingsuppdrag för att få ut en mäklarbild.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till Nabos kontaktformulär på nabo.se/kontakt.

 

Observera att det INTE är tillåtet att ställa upp, tejpa eller på annat sätt lämna porten ut mot gatan olåst vid visningar.

Mäklare eller annan anvisad person ansvarar för att endast spekulanter släpps in i fastigheten.Föreningen har genomfört följande projekt:

 

1987 Byte av vatten och avloppsstammar i kök och badrum.

1987 Putsning av fasad.

1987 Byte av elstigare.

2010 Exploatering av vinden, hissar installerade.

2010-­2011 Byte undercentral.

2010-­2011 Stamspolning.

2012 Måla om alla trapphus och entréer samt förbättringsarbeten på fasad mot gata.

2015 Renovering av gästrum.

2016 Takarbeten.

2017 Renovering av tvättstugorna.

2017 Uppfräschning av soprum.

2018 Nya stadgar.

2018 Byte/renovering av fönster.

2018-2019 Stamspolning.
2020 OVK-besiktning.
2020 Energideklaration.
2021 Radonmätning.

 

Kommande projekt


2022 Uppfräschning av entré.

Energideklaration

 

Energiprestanda 149 kWh/m² år.

 

Övrigt

 

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar.

Delat ägande godkänns (observera att fler än 3 ägare eller ägarandelar under 10% inte godkänns).

 

Nedtagning av väggar och/eller väsentliga förändringar, ingrepp i bärande konstruktioner och ändring av ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten av en lägenhet är alltid en fråga för föreningens styrelse att ta ställning till i varje enskilt fall. Detta gäller även om förändringen inte medför risker för byggnadens konstruktion.

 


 

Senast uppdaterad 2022-01-02