Soprum

Sopnedkast

 

Sopnedkast finns i uppgång 2, i trappen ned till tvättstugan.

Knyt ihop påsen ordentligt innan du slänger den.

 

Släng inga pizzakartonger direkt i sopnedkastet, då de lätt fastnar och orsakar stopp, lägg dem istället i behållarna för grovsopor!

Behållare för återvinning av annat avfall finns i soprummet.

 

 

Soprum

 

I källaren i uppgång 2 (mittemot dörren till tvättstugan) finns ett soprum med anvisade behållare för olika avfallsslag. Vänligen läs och respektera skyltar vid varje kärl och gör din insats för

snygghet, miljö, ekonomi och trivsel!

 

Grovsopor

Hämtas fredagar varje vecka. Om det finns ett stort behov i föreningen kan dock en extra

tömning av soprummet beställas.

 

Kartonger ska skäras sönder och noga packas ihop innan de läggs i sopvagnarna.

 

Soprummet är inte avsett för att man ska kunna göra sig av med gamla möbler och bohag på

flyttdagen.

Kostnader för att frakta bort möbler och annat som placerats utanför grovsopbehållarna kommer därför att debiteras den som ställt dem där.

Börja rensningen av förråd och lägenhet i god tid inför flytten, så behöver det inte bli några problem.

 

Tidningspapper

Hämtas torsdagar varje vecka. Tidningar och papper ska vara ombundna eller packade i en

papperskasse.

Pizzakartonger får inte läggas i behållarna för tidningspapper utan hör hemma bland grovsoporna.

 

Färgat och ofärgat glas

Hämtas torsdagar udda veckor eller vid behov.

 

Ljuskällor (lågenergilampor, glödlampor, lysrör)

Hämtas en gång i månaden eller vid behov.

 

Småbatterier

Hämtas en gång i månaden eller vid behov.

 

Elektronikavfall

Hämtas vid behov.

 

Med elektronikavfall avses hushållsapparater, IT- och kontorselektronik, tv, audio-, video-, kamera- och fotoutrustning, klockor samt sådana spel och leksaker eller medicin- och laboratorieutrustning som innehåller elektronikkomponenter.

 

Övrigt elavfall: såsom kyl, frys och andra större vitvaror, lämnas kostnadsfritt till någon av

Stockholms återvinningscentraler (www.stockholm.se/avfall).

 

Övrigt miljöfarligt avfall: (såsom färgrester, lösningsmedel och bilbatterier) får på inga villkor

slängas i sopnedkastet eller ställas i soprummet.

Dessa lämnas i stället på närmaste miljöstation – Vanadisberget eller den mobila miljöstationen.

Se även www.stockholm.se/avfall.

 

Övrigt gods: som inte angivits ovan, såsom gasbehållare och explosiva ämnen, får inte lämnas i

soprummet.