FÖR MÄKLARE

Kort om BRF Liljan

 

Fastigheten stod klar 1926 då även bostadsrättsföreningen Liljan 38 bildades. Totalt finns det 94 lägenheter, fyra hyreslokaler, ett garage med platser för bil och MC samt upphängningsplatser för cyklar.

 

 

Andrahandsuthyrning

 

Ansökan om andrahandsuthyrning ska skriftligen lämnas till styrelsen.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska vara provsambo.

För att styrelsen ska godkänna övriga fall krävs god motivering.

Otillåten uthyrning kan leda till att du förverkar din bostadsrätt vilket innebär att du tvingas sälja den.

 

Ansökan ska innehålla uppgifter om andrahandshyresgäst, uthyrningstid samt intyg från

arbetsgivare eller studieinrättning.

 

Blankett för andrahandsuthyrning kan du få från Birgitta Lundgren på ISS (018-18 41 47) som sköter föreningens ekonomiska förvaltning.

 

 

Avgifter

 

Det åligger varje lägenhetsinnehavare att betala sin avgift i tid, det vill säga avgiften ska

vara ISS tillhanda senast den sista varje månad. För sent inbetald månadsavgift kan leda till att du

förverkar din bostadsrätt.

 

 

Barnvagnsstall

 

Ett barnvagnsstall finns i gången mellan uppgång 3 och 4.

 

 

Bredband

 

BRF Liljan är ansluten till Bredbandsbolagets fibernät. Bredbandsuttag med en anslutning på 250Mbit/s finns indraget i varje bostad. (Information om hur du aktiverar ditt uttag hittar du på bredbandsbolaget.se)

 

 

Brevinkast

 

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att dörren är utrustad med ett fungerande

brevinkast och tillhörande namnskylt. Kontakta MFS om namnskylten i entrén behöver ändras.

 

 

Budget/Bokslut

 

Föreningens räkenskaper löper från och med första september till och med

sista augusti. Årsbokslut delas ut i samband med kallelse till föreningens årsstämma, vanligtvis i januari eller februari.

 

 

Cyklar

 

Cyklar ställs i cykelstallet eller i cykelställen på någon av gårdarna.

Det finns även upphängningskrokar i garaget.

När cykelställen på innergårdarna är fullbelagda måste du ställa din cykel i garaget då de inte får låsas mot räcken eller andra anordningar.

Brandkårens regler förbjuder oss vidare att ställa cyklar eller annat skrymmande, till exempel barnvagnar, i entré- eller trappuppgångar eftersom dessa är utrymningsvägar.

Upplys även dina gäster om detta.

Cyklar och barnvagnar som placerats på otillåtna ställen kommer att bortforslas på ägarens bekostnad.

 

 

Disk- och tvättmaskin

 

Om du ska installera en disk- eller tvättmaskin i lägenheten krävs att installationen genomförs av fackman samt att ett skyddstråg placeras under maskinen. Detta minskar risken för vattenskador.

Efter installation ska intyg från auktoriserad VVS-person lämnas till styrelsen. Intyget bekostas av bostadsrättsinnehavaren. Tänk på att du som bostadsrättsinnehavare kan komma att ställas till ansvar för vållande av vattenskada i det fall vattenskada sker och installation inte genomförts och dokumenterats av fackman. Detta gäller även om installationen gjordes av tidigare ägare.

 

 

Felanmälan och fastighetsskötsel

 

BRF Liljans fastighetsskötare är MFS Fastighetsservice AB.

De ansvarar för underhåll av alla gemensamma utrymmen, till exempel att belysning och värme fungerar, liksom maskinerna i tvättstugorna. Dessutom utför de mindre rensningar av avlopp och byter packningar i kök och badrum till självkostnadspris. Du når MFS på telefonnummer 08-645 17 00.

 

MFS har även ett journummer 08-645 17 45.

Detta får dock endast användas i akuta situationer såsom översvämning eller elavbrott.

 

Tänk på att det endast är du som lägenhetsinnehavare som har nyckel till din lägenhet. Om du råkar låsa dig ute måste du ta kontakt med en låssmed.

 

 

Fest

 

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt! Tänk på att just fest och hög musik är en vanlig orsak till klagomål, så visa stor hänsyn. Sätt gärna upp en lapp och förvarna dina grannar (även i grannuppgång) att du ska ha fest. En lapp fråntar inte dig skyldigheten att visa dina grannar hänsyn oavsett veckodag. Tänk dessutom på att ditt golv är någon annans tak. Visa extra hänsyn efter kl. 22.00 genom att sänka volymen.

 

Har du fönster öppet eller vistas på balkong eller innergård förstärks alla ljud betydligt då utrymmet mellan gårds- och gathusets fasader fungerar som en resonanslåda.

Du är som värd för en fest alltid ansvarig för dina gäster och deras beteende.

 

 

Flytt

 

Om du ställer upp båda dörrarna till porten i samband med flytt, var då noga med att se till att båda dörrarna också är stängda ordentligt när du är klar.

Tänk även på att det inte är tillåtet att använda föreningens soprum för flyttstäd.

 

 

 

Förråd

 

Till varje lägenhet hör ett källarförråd utan extra kostnad.

Se till att du har lås på ditt förråd oavsett om du använder det eller inte.

Om du säljer din bostadsrätt och någon annan olovandes ”flyttat in” i ditt olåsta källarförråd är det du som blir ansvarig för att tömma det och göra det tillgängligt för den nya ägaren, vilket kan vara en krånglig process.

Ditt källarförråd är märkt med ditt lägenhetsnummer.

 

Förutom källarförråden finns det ytterligare förråd av varierande storlek att hyra mot en avgift.

De finns i källaren under uppgång 2 samt i ett utrymme i garaget.

Ta kontakt med styrelsen om du vill hyra ytterligare förråd.

 

Det förekommer oftare stölder i förråden än i lägenheterna, så tänk på vad du förvarar där och villkoren i din hemförsäkring. Vid eventuell stöld omfattas dina ägodelar endast av din egen hemförsäkring.

 

På grund av utrymnings- och brandskäl får ingenting ställas i korridorerna utanför förråden.

Trots detta förbud måste styrelsen varje år låta rensa förrådsutrymmen till en kostnad som drabbar alla.

Förvaring av kemikalier och material med stark lukt är inte tillåtet.

Förutom risk för brand och nedsmutsning kan förrådsgrannar drabbas (till exempel kläder). Vårda dina tillhörigheter i förråden och håll god ordning så att vi inte drabbas av skadedjur och insekter.

 

 

Förvaltning

 

BRF Liljans ekonomiska förvaltning sköts av ISS.

Vid frågor, kontakta Birgitta Lundgren (018-18 41 47) eller Gunilla Forslund (018-18 41 41).

 

 

Garage

 

Det finns ett garage i fastigheten. Är du intresserad av en parkeringsplats i garaget, kontakta styrelsen. (Kölista)

I garaget finns även en enklare tvättplats.

 

 

Gård

 

BRF Liljan har tre gårdar: Lustgården, Eden och en bakgård. Du är välkommen att sitta med ett större sällskap på någon av gårdarna under förutsättning att ljudvolymen hålls på en rimlig nivå.

 

Vid grillning på sommaren är det viktigt att städa efter sig. Ställer du ned din egen grill på gården får du nog räkna med att den används även av andra. Använder du engångsgrill svarar du själv för att glöden har slocknat ordentligt innan du slänger den.

 

Vid rökning på gården vill vi gärna att du för allas trevnad använder en av de askkoppar (krukor) som ställs fram under våren och sommaren. Att tömma askkopparna är naturligtvis alla rökares ansvar.

 

Det är inte tillåtet att rasta sitt husdjur på någon av gårdarna.

Vasaparken och rastgården där ligger inte långt bort!

 

 

Kabel-TV

 

BRF Liljan är ansluten till Comhem och Digital-TV Small ingår i månadsavgiften.

För att få tillgång till flera kanaler se www.comhem.se.

 

 

Nycklar

 

Till portarna och gemensamma utrymmen har styrelsen valt att använda en nyckel med hög säkerhetsnivå. Detta innebär att du måste få ett godkännande från styrelsen om du ska göra en kopia. Det är endast bostadsrättsinnehavaren som kan få tillstånd att kopiera nyckeln.

 

Låsen till lägenheten svarar du själv för. Nyckel till fastigheten gällande porten, tvättstuga, soprum och cylinder till bokning av tvättstuga går via MFS.

Nyckel till garageporten får du köpa av styrelsen för 100 kronor.

 

 

Rökning

 

Rökning är förbjuden i fastighetens alla gemensamma utrymmen, inklusive vädringsbalkongerna.

Rökning på gården är dock tillåten men var noga med att plocka undan dina fimpar alternativt använd de framställda askkopparna.

 

 

Stadgar

 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening.

Bestämmelserna för BRF Liljan och för alla som är medlemmar finns i stadgarna som du hittar här.

 

 

Städning

 

Trappuppgångarna städas varje vecka under vinterhalvåret och varannan vecka under sommarhalvåret. Hjälp dock gärna till själv om du ser skräp liggande.

Självklart städar du upp om du eller dina gäster tappar eller spiller något.

 

 

Störande grannar

 

Du ska inte behöva acceptera störande grannar. Prata i första hand med den granne det gäller – de flesta är inte ens medvetna om att de är störande.

Om detta inte hjälper kontakta styrelsen.

(För gärna anteckningar med datum, tid och typ av störning då detta underlättar styrelsens möjligheter att hantera problemet).

 

Den som stör sina grannar och trots uppmaningar inte upphör med detta riskerar att förverka sin bostadsrätt.

Är den som stör en hyresgäst som hyr i andra hand är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens.

 

Var extra hänsynsfull mot dina grannar före kl 08.00 på morgonen och efter kl 22.00 på kvällen!

 

 

Tillträde till lägenheten

 

Ibland behöver vi göra servicearbeten inne i lägenheterna, till exempel kontroll av ventilation eller radiatorer. Då måste reparatörer och förvaltare komma in i din lägenhet.

Styrelsen informerar om servicearbeten minst tre dagar i förväg med undantag för brådskande fall.

 

Du är som bostadsrättsinnehavare skyldig att lämna föreningen tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det.

 

 

Trapphus

 

Det är inte tillåtet att förvara saker i trapphusen, detta på grund av brand- och utrymningsskäl.

Ställ inte soppåsar utanför dörren då de lätt läcker och luktar. Visa hänsyn när du eller dina gäster stänger dörrar och går i trapphuset under natt eller tidig morgon.

 

 

Trägolv

 

De flesta lägenheter i fastigheten har trägolv. Kombinationen trägolv utan mattor och hårda skosulor är inte lyckad och kan bli en riktig plåga för den som bor under.

Detsamma gäller skrap av möbler mot golven – det finns möbeltassar som spar både golv och öron.

 

 

Uthyrningsrum

 

I källaren i gatuhuset i uppgång 1 finns ett enklare uthyrningsrum med pentry som du kan hyra för 300 kronor per natt om du får gäster.

Bokning av rummet görs på en lista utanför dörren och nyckeln hämtar du hos någon av styrelsens ledamöter.

Tänk på att hämta nyckeln i god tid!

 

För att så många som möjligt ska kunna ges möjlighet att utnyttja rummet är det bara tillåtet att ha högst två bokningar samtidigt. Ingen bokning får vara längre än 5 dagar.

 

Självklart städar du och dina gäster efter er inklusive slänger eventuella sopor!

 

 

VA- och VVS-installationer

 

Det är inte tillåtet att på egen hand göra VA- eller VVS-installationer eller ingrepp i sådana system.

Dessa ska utföras av auktoriserad fackman och efter styrelsens skriftliga godkännande.

 

 

Årsstämma

 

Årsstämma hålls en gång per år i januari eller februari. Kallelse till årsstämman sätts upp på anslagstavlorna invid porten. Om du har en motion – ett förslag eller en fråga – se till att lämna in den i tid, det vill säga före oktober månads utgång.

Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den är också ett bra tillfälle att träffa de andra i huset och att tillsammans kunna diskutera frågor av gemensamt intresse – samt förstås att göra din röst hörd direkt till hela styrelsen och övriga medlemmar.

 

 

Övrigt

 

Följande delar av lägenheten ansvarar föreningen för:

 

Ytterdörr

- Ytbehandling av utsida

 

Fönster och fönsterdörr

- Yttre målning av fönster och fönsterdörr

- Karm, båge och tröskel

 

VVS-artiklar m.m.

- Anordning för vattentillförsel till toalett

- Från- och tilluftsventiler i ventilationsdon exklusive rengöring

- Uteluftsdon, springventil

- Vattenradiatorer, exklusive målning

- Kall- och varmvattenledning

- Avloppsledning med golvbrunn och sil, exklusive avloppsrensning och målning

 

Förråd som ingår i upplåtelsen

- Nätväggar i förråd

 

Elartiklar i lägenhet

- Elcentral och elledning exklusive proppbyte

 

Balkong

- Gäller inte trätrall (motsvarande) eller målning med mera på ytskikt.